Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fraflytning af plejebolig

Herunder finder du oplysninger om opsigelse, aflevering samt rengøring af lejemål ved fraflytning

Opsigelsesvarsel af lejemålet

Ved dødsfald er opsigelsesvarsel løbende måned + 1 måned.

Der skal altid være minimum 14 dage til istandsættelse, dvs. at boligen skal være ryddet og rengjort, nøglerne afleveret til pedellen og fraflytningssyn skal foretages minimum 14 dage før den første i måneden.

Ved fraflytning til anden bolig er opsigelsesvarsel løbende måned + 3 måneder.

Der skal altid være minimum 14 dage til istandsættelse, dvs. at boligen skal være ryddet og rengjort, nøglerne afleveret til pedellen og fraflytningssyn skal foretages minimum 14 dage før den første i måneden.


Aflevering af plejebolig

Alt skal væk! (plejeseng fra hjælpemiddelafdelingen undtaget).

Det er de pårørende, der skal tilbagelevere visiterede hjælpemidler fra kommunen.

Er det ikke en mulighed kan personalet være behjælpelig. Boet hæfter for visiterede hjælpemidler.

Hjælpemidler afleveres på Hjælpemiddeldepotet, Kalorievej 4, 8500 Grenå, hverdage mellem kl. 8.00-15.00. Ferielukket i uge 28-32 og mellem jul og nytår.

Postkassen tømmes.

Bleer sendes enten retur eller smides ud.

Medicin, doseringsæsker m.m. afleveres på Apoteket.

Evt. tryghedskasse sætter medarbejderen på sygeplejekontoret til afhentning af Apoteket.

Øvrige bohave eller andet, der ikke er fjernet, ryddes og bortskaffes for lejers regning.


Afsluttende rengøring

På badeværelset vaskes fliser og gulve, afløbsristen renses og skylles.

Toilet, armstøtter og håndvask rengøres, spejl pudses, skab rengøres indvendigt og udvendigt, tørretumbler og vaskemaskine rengøres, filter renses og sæbeskuffe i vaskemaskine rengøres.

I tekøkkenet rengøres køkkenskabe (husk ovenpå skabene), køkkenbord, køkkenvask og blandingsbatteri.

Køleskab tømmes, rengøres og slukkes (termostat drejes til 0).

Generelt i hele lejligheden rengøres gulve, fodlister, skydedøre og dørparti og øvrigt træværk - husk også garderobeskabe og bøjlestang.

Vinduer pudses ud- og indvendigt.

Manglende eller utilstrækkeligt rengøring udføres for lejers regning.


Fraflytningssyn

Når plejeboligen er tømt og rengjort, aftaler pårørende tidspunkt med teknisk serviceleder om fraflytningssyn.

Her afleveres nøglerne og navn fjernes på postkassen.

 

Plejehjemsoversigten

På Plejehjemsoversigten finder du alle oplysninger om f.eks. boligen, betaling for mad, husleje m.m.